Schnellzugriff
Kontakt
Mail

info@blumen-kueng.ch

T Frauenfeld

+41 52 725 05 50

T Gartencenter

+41 52 725 05 60

T Winterthur

+41 52 203 44 77

Soziale Medien

PflanzenBox Stauden


'Frühlingsblüher' 12 Pflanzen Art.Nr.5341
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Steingarten 2' 12 Pflanzen Art.Nr.5342
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Steingarten 1' 12 Pflanzen Art.Nr.5343
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Steingarten 3' 12 Pflanzen Art.Nr.5344
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Sommerblüher 1' 12 Pflanzen Art.Nr.5345
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Sommerblüher 2' 12 Pflanzen Art.Nr.5346
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Sommerblüher 3' 12 Pflanzen Art.Nr.5347
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Sommerblüher 4' 12 Pflanzen Art.Nr.5348
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Sommerblüher 5' 12 Pflanzen Art.Nr.5349
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Sommerblüher 6' 12 Pflanzen Art.Nr.5350
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Steingarten 4' 12 Pflanzen Art.Nr.5351
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Steingarten 5' 12 Pflanzen Art.Nr.5352
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Bienenfreundlich' 12 Pflanzen Art.Nr.5353
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Schmetterlingsfreundlich' 12 Pflanzen Art.Nr.5354
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Bodendecker' 12 Pflanzen Art.Nr.5355
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.

PflanzenBox Stauden


'Schattenpflanzen' 12 Pflanzen Art.Nr.5356
Fr. 56.00

mind. Wert 70.- Fr.